A számítógépes adatok biztosítása előbb-utóbb Magyarországon is kardinális kérdéssé válik -- emelte ki Kürti Sándor, a cég vezérigazgatója tegnapi tájékoztatóján, hivatkozva a nemzetközi gyakorlatra. Tulajdonképpen itthon is több biztosítónak van valamiféle számítástechnikai biztosítása. Ezek azonban többnyire a 90-es évek elejéről származnak, tehát alapvetően más informatikai eszközökre vonatkoznak, és az adatokat illetően csak nagyon szűk területen vállalnak kockázatokat.
A Kürt már 1998-ban felkereste a hazai biztosítókat, de akkor még elzárkóztak az ötlettől. Mára változóban van a helyzet. A közelmúltban két hazai biztosító, az Allianz-Hungária és a Generali-Providencia is megjelent a Kürtnél, hogy együttműködést ajánljon az adatbiztosítások kidolgozására. Az előbbivel már meg is született a szerződés.
Az adatbiztosításhoz is kapcsolódóan konzorcium keretében a Kürt megpályázott egy a Széchenyi-terv által nyújtott kutatási-fejlesztési lehetőséget is. A konzorciumban rajta kívül részt vesz az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, valamint a Veszprémi Egyetem Matematikai és Számítástechnikai Tanszéke is.
A projekt elsődleges célja az informatikai kockázatkezelési és adatbiztosítási rendszer alapjainak megteremtése. A Kürtnek -- adatmentési tevékenységéből eredően -- nagy mennyiségű információ van birtokában az informatikai katasztrófák bekövetkezésével és az adatvesztések okaival kapcsolatban. Ezekből meg lehet határozni azokat a tényezőket, amelyek egy-egy szervezetre nézve konkrét informatikai fenyegetettséget jelenthetnek.