A decemberi tárgyalások eredményeképpen 7571 támogatott gyógyászati segédeszköz áráról tárgyalt és állapodott meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a gyártó cégekkel. Az új árak és támogatások várhatóan márciusban lépnek életbe.

A 7571 támogatott gyógyászati segédeszköz között 3389 az új, 4182 már eddig is dotált termék volt, szinte minden betegségcsoportban vannak új termékek. Célunk, hogy a jövőben csak megfelelő minőségű eszköz maradjon a támogatott csoportban, a nem megfelelő minőségűek pedig lekerülnek a tb-listáról.

Az eddig már támogatott termékek közül a gyártók 3038 árát emelték, 432 esetben csökkentették az áraikat. Az áremelés átlagosan 7,3 százalék, amelyeknek nagy részét nem a betegek, hanem a biztosító fizeti. A gyártók a megállapodás értelmében egy évig nem emelik az árakat.

Az ártárgyalások és az egészségpénztár növelt gyógyászati segédeszközkasszája garancia a betegek életminőségét javító segédeszközök folyamatos beszerzésére. A tavalyi 29,5 milliárd forintra növelt segédeszközbüdzséből 28,9 forintot használt fel az OEP, az idén megközelíti a 32 milliárdot a költségvetési előirányzat, ami dinamikus növekménynek számít.

Ha a költségvetés felhasználását elemezzük, az derül ki, hogy a gyógyászati segédeszközök közül 2000-ben és 2001-ben az ortézisek (váll-, könyök-, lábrögzítők) és protézisek (váll, alkar, alsóvégtag) csoportjába tartozó eszközökre fizettette ki az OEP a legtöbb támogatást. Kiemelkedő volt továbbá a személyi gondoskodás és védelem eszközeire kifizetett összeg is, az arányok 2002-ben sem változtak jelentősen. Az ábra az OEP által 2001-ben a 10 legtöbb támogatást kapott csoportot mutatja, e termékekre költötte a kassza 79,2 százalékát.

Az új eszközök befogadásán túl egyéb, e területet érintő feladatok megoldása is szükséges, különös tekintettel Magyarország küszöbönálló európai uniós csatlakozására. Bár tény, hogy a hatályos jogszabályok nagy része már ma is EU-konform.

A betegek biztonságos ellátása érdekében az egyik legfontosabb feladat a gyógyászati segédeszközök minőségi gyártásának akkreditálása, amit attól függetlenül, hogy támogatott vagy nem támogatott termékről van szó, meg kell követelni. Az eszközök összehasonlító minőségi vizsgálatainak elvégzésére is szükség van annak érdekében, hogy a termékek helyettesíthetősége egyértelmű legyen. A támogatási rendszerből ki kell vonni az egészségügyi szempontból és technikailag elavult termékeket. Fontos továbbá, hogy az orvostechnikai eszközökhöz való jobb hozzájutás érdekében szabályozzuk a kereskedelmi láncolatot, szükséges a piaci viszonyokhoz igazodó, törvényileg rögzített árrésrendszer bevezetése is. A gyógyászati segédeszközök reklámozását is szabályozni kell, mert csak így lehet a tisztességtelen piaci magatartást folytató cégek tevékenységét visszaszorítani, biztosítva ezzel a betegek és az egészségügyi dolgozók objektív tájékoztatását.

Már vannak tapasztalataink a drága segédeszközök újrahasznosításáról, de fontos a kölcsönzés, a tartós bérlet/lízing és letéti rendszer teljesebb körű kialakítása, amely több fejlett országban már jól működik. Az OEP vezetőinek célja egybeesik az EU-jogszabályokkal, nevezetesen: egyértelműen deklaráljuk az orvostechnikai eszközök tb-támogatási listára kerülésének a feltételeit, ami a betegek és a cégek számára is áttekinthetővé és kiszámíthatóvá teszi a rendszert.

Tervünk, hogy - a gyógyszerforgalmazáshoz hasonlóan - a gyógyászati segédeszközök területén is bevezetjük az új vényellenőrzési rendszert, amivel gyorsabban végezhetők célellenőrzések. Így elérhető, hogy a biztosító a hatékonyabb pénzfelhasználás érdekében a jelenleginél jobban tudja követni a gyógyászati segédeszközökre kifizetett dotációt, azt, hogy az egyes termékekből mennyit vásároltak tb-támogatással.