A korlátolt felelősségű társaság ügyvezetését kizárólag a határozott időre megválasztott ügyvezető mint vezető tisztségviselő láthatja el - hangsúlyozta az alábbi jogvitában a Legfelsőbb Bíróság (LB).

Az érintett kft.-vel szemben különböző szabálytalanságok miatt törvényességi felügyeleti intézkedést kértek. A cégbíróság végzésében fel is szólította a társaságot - egyebek közt az ügyvezetői feladatok ellátásában - a törvényes működés helyreállítására. Mint megállapította: az ügyvezető helyett és nevében több esetben más személy járt el annak helyetteseként. A társasági törvény azonban nem ismeri az ügyvezető-helyettesi intézményt, így az eljárás szabálytalan volt.

A cég fellebbezett. Álláspontja szerint nem követett el olyan jogsértést, amely alapul szolgálhat a törvényes működés helyreállítását célzó felhívásnak. A helyettesítéssel kapcsolatban utalt arra: a társasági törvény valóban nem ismeri az ügyvezető-helyettesi intézményt. Annak azonban nincs akadálya, hogy a munkáltatói vezető helyettese munkaszervezeten belül ügyvezető-helyettesi titulussal felruházva működjék, mint a munka törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállaló. A Ptk. pedig szintén lehetővé teszi, hogy az ügyvezető - eseti jelleggel - képviselettel bízzon meg harmadik személyt.

Az LB a helyettesítés kérdésében nem találta alaposnak a fellebbezést. Rámutatott: a cégbíróság joggal figyelmeztette a céget arra, hogy tartsa be az ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozó rendelkezéseket. Mint kiemelte, a gazdasági társaságokról szóló törvény értelmében a kft. ügyvezetését kizárólag a határozott időre megválasztott ügyvezető mint vezető tisztségviselő láthatja el. Az ügyek meghatározott csoportjára nézve felruházhatja ugyan képviseleti joggal a gazdasági társaság munkavállalóit, de e képviselők cégjegyzésének módja csakis együttes lehet. Az adott esetben egyértelmű, hogy a cégnek egyetlen ügyvezetője van. A cég jegyzésére pedig - a cégjegyzék szerint - kizárólag az ügyvezető jogosult. A helyetteseként eljáró személynek nem volt joga arra, hogy ügyvezető-helyettes megjelöléssel és aláírással eljárjon, az ügyvezető helyett és nevében gyakorolja a cégjegyzési jogot.