Cégvilág

Elmulasztott határozat

A bíróságnak nincs hatásköre a kötelező kamarai tagság alapján fizetendő tagdíj érvényesítésére indult perek elbírálására – hívta fel a figyelmet a Legfelsőbb Bíróság az alábbi ügyben.

A jogosult kamara 2007 tavaszán tagdíjhátralék visszamenőleges megfizettetéséért fordult a bírósághoz. Első és másodfokon is elutasították kérelmét. A másodfokú igazságszolgáltató fórum kifejtette: az 1999-es kamarai törvény szerint a területi gazdasági kamarák által 2000 október végéig megállapított, de meg nem fizetett tárgyévi tagdíj köztartozás, amelyet a gazdasági kamara az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazásával adók módjára hajt be jogerős határozat alapján. A kamara azonban nem hozott a behajtás feltételéül szolgáló határozatot. A bíróság az ügyben nem járhat el, nincs hatásköre fizetési meghagyás kibocsátására.

A kamara az LB-hez fordult. Előadta: az idézett paragrafust akkor kell alkalmazni, ha a kamara hozott végrehajtásra alkalmas határozatot, ha nem, akkor a követelés bírói útra tartozik. A gazdasági kamarát sem törvény, sem belső határozat nem kötelezte határozat meghozatalára, a tagok tagdíjszámlát kaptak.

Az LB rámutatott: a törvény a tagdíj megállapítását úgynevezett hatósági ügynek minősítette, amelyben a hatóság által hozott határozat alapján megfizetendő tagdíj köztartozásként behajtható. A törvény tehát nem polgári, hanem közigazgatási jogviszonyt hozott létre a kamara és tagja között. A kamara a tagdíjakról csak számlát küldött a tagoknak, de olyan határozatot nem hozott, amelyből a tagdíj megállapításának módját a tag számára is követhető módon levezethette volna.

A határozathozatal elmulasztása, az adók módjára történő behajtás feltételének hiánya a kamarát terheli. Neki kell viselnie azt a jogkövetkezményt, hogy a hátralékos tagdíjat esetleg nem tudja adók módjára behajtani. Az LB szerint a kamara mulasztása a közigazgatásinak minősített jogviszonyt nem alakítja át polgárivá, így a bírói út nem nyílik meg. Ezen nem változtat az sem, hogy a kötelező kamarai tagságot előíró szakmai kamarai törvények már nem sorolják a hatósági ügyek körébe a tagdíjfizetési kötelezettség megállapítását – szögezte le az LB.

Új jogszabályok

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapról (MK 2009/106. sz.)

a közúti árufuvarozáshoz kapcsolódó bírságokról (MK 2009/107. sz.)

a közúti árufuvarozáshoz kapcsolódó bírságokról (MK 2009/107. sz.)-->

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek