A péntek esti Magyar Közlönyben megjelent a digitális államról szóló új törvény, melynek célja, annak szövege szerint, az állam és a társadalom kapcsolatának digitális térbe helyezése, illetve modern kormányzati digitális felületek és szolgáltatások létrehozása.

00104437
Megjelent a digitális államról szóló törvény

A törvény célja a digitális állampolgárság létrehozása, ennek érdekében, hogy felhasználóbarát alapokra helyezze a digitális térben történő ügyintézést és szolgáltatások nyújtását. E törvény az egyszerű, kényelmes és hatékony szolgáltatásnyújtás megteremtése érdekében biztosítja a digitális térben

  • az egységes alapokon működő, széles körű digitális szolgáltatások – különösen azonosítás és aláírás, biztonságos elektronikus kommunikáció és dokumentumkezelés, a  szolgáltatásokhoz kapcsolódó online fizetési rendszer – igénybevételének lehetőségét,
  • az állam által a társadalom számára nyújtott szolgáltatások optimalizálását és digitalizációját,
  • a mobiltelefonon és egyéb hordozható, digitális adatkapcsolat létesítésére alkalmas eszközön történő ügyintézés elsődlegességét,
  • a digitális szolgáltatás nyújtására kötelezett vagy azt vállaló szervezeteknél történő digitális ügyintézés egységes kereteit,
  • az állami nyilvántartásokban rendelkezésre álló adatoknak a  közszolgáltatások színvonalának emelése érdekében történő felhasználását és az állami szervek közötti együttműködését, valamint
  • a magánjogi jogviszonyok digitalizációját. 

A törvény hatálya kiterjed a digitális szolgáltatást igénybe vevő természetes személyekre, gazdálkodó szervezetekre, valamint más jogalanyokra, a digitális szolgáltatás nyújtására köteles szervre, a digitális szolgáltatás biztosítására kötelezett szervezetre, valamint a digitális szolgáltatás nyújtását önként vállaló jogalanyra.

A felhasználók számára a digitális állampolgárság szolgáltatások – különösen a  keretalkalmazás és a keretszolgáltatások –

törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában díjmentesek. 

A digitális szolgáltatás díjmentessége nem érinti a  szolgáltatás igénybevételével intézhető ügyekre vonatkozó díjfizetési kötelezettséget. A digitális szolgáltatások elsődlegesen a digitális állampolgárság keretalkalmazáson keresztül érhetők el.

A Digitális állampolgárság-program tesztüzeme 2024 szeptemberétől indul majd, 2025-től jön a teljes működés, 2026-ra pedig belép az e-posta: mindenki elektronikusan kaphat meg mindent a DÁP-alkalmazáson keresztül. Ide tartoznak a közműszámlák is, amikhez már kapcsolódik majd a fizetési lehetőség. Továbbá az államigazgatási szervek is kötelesek a DÁP-appon keresztül válaszolni, ami egyidejűleg kézbesítettnek is minősül majd.