A koronavírus-járvány és az orosz–ukrán háború következtében évtizedek óta tartó dezinflációs trend tört meg a világban. 2021 elejétől erőteljes inflációs hullám bontakozott ki, a világ immár több mint 50 gazdaságában két számjegyű inflációs rátát okozva. A gazdaságpolitika fókuszába a pénzromlás megfékezése került. A jegybankok kamatemelési ciklusokat indítottak, miközben a kormányok adócsökkentési és árszabályozási lépésekkel próbálták meg letörni a fogyasztói árak emelkedésének ütemét. Az elhúzódóan magas inflációs közegben a piaci folyamatokba való beavatkozásoknak azonban egyre több tovagyűrűző hatása jelentkezik. Elemzésem ezen hatásokat veszi számba gazdaságtörténeti tapasztalatok és az aktuális hazai adatok alapján (kiemelten az élelmiszer- és üzemanyagpiacra fókuszálva). Magyarországon a legszélesebb azon termékek köre az EU országaiban, ahol a 2022. novemberi adatok alapján ársapka-intézkedés volt hatályban. Az ársapkák bevezetése azzal a céllal történt, hogy féken tartsa az infláció emelkedését egyes termékek árának rögzítésén keresztül. Az érintett termékek köre fokozatosan bővült, és 2022 őszén a legszélesebb volt az Európai Unió országai között.

 

 Az ársapkákkal ellátott termékek súlya a fogyasztói kosárban és a harmonizált fogyasztóiár-index (2022. november)

Az ársapkákkal ellátott termékek súlya a fogyasztói kosárban és a harmonizált fogyasztóiár-index
 

Megjegyzés: HICP-infláció. Románia és Horvátország esetén októberi adatok. Magyarország, Lengyelország és Csehország esetén a nemzeti statisztikai hivatalok által számított infláció. A hazai adatok tartalmazzák a 2022 februárjában fixált árú alapvető élelmiszereket (kristálycukor, napraforgó-étolaj, csirkemell, sertéscomb, 2,8 %-os UHT tej, búzafinomliszt), a 2022. novemberben rögzített árú termékeket (tojás, burgonya) és a rögzített árú lakossági energiát és üzemanyagot (áram, gáz, távhő, üzemanyag). Forrás: MNB-gyűjtés, Eurostat

Az árstopok széles körű alkalmazása mellett is 2022 novemberében a magyar harmonizált fogyasztóiár-index adat lett a legmagasabb az EU-ban, miközben az élelmiszerek esetén nemzetközi összevetésben is kiugróan magas áremelkedés történt. De mi az oka annak, hogy az árak rögzítése, csökkentése mégsem képes kordában tartani sem a részpiacokon érvényesülő, sem a makrogazdasági szintű inflációt? Bár a kérdés aktuális, nem új keletű. A válasz a 2020-as évek problémáira ismételten a 1970-es években keresendő.

Újraéljük a 70-es éveket az ársapkákról szóló vitákban is! Az [ár]sapkák és az egyéb, az árakat meghatározó lépések átirányítják az inflációs nyomást az árindexek azon elemeire, amelyek nem képzik az intézkedés tárgyát (Edward Nelson–Anna J. Schwartz: The impact of Milton Friedman on modern monetary economics).

Kevésbé ismert általánosan, de a szabadpiac elveken nyugvó gazdaságszervezés mintaállamaként emlegetett Egyesült Államokban előszeretettel alkalmaztak ársapkákat a különböző termékek és szolgáltatások terén a 60-as évek végén, a 70-es évek elején. A gyakorlatnak olyan támogatói voltak, mint Paul Samuelson, Arthur Okun vagy Walter Heller (ezekről a vitákról kiváló áttekintést nyújt Nelson és Schwartz). Az árak és a bérek kontrolljának egyik kiemelt gazdaságpolitikai mérföldköve volt Nixon elnök New Economic Policyje 1971-ben, amit lelkesen fogadtak a kor egyes közgazdászai. Első lépésként egyes árakat 90 napon keresztül befagyasztottak, majd felállítottak egy úgynevezett árbizottságot, ami a piaci folyamatok helyett szerette volna kordában tartani az inflációt. 1973-ban az élelmiszerek és az üzemanyagok árának emelkedésére reagálva újra bevezettek egy széles körű, 60 napos árbefagyasztást, majd 1974 áprilisáig célzottan néhány termék ára volt szabályozva. Az ársapkák a 70-es évek Amerikájában sem hoztak tartós megoldást. Az ársapkák ellen a leghangosabban Milton Friedman érvelt, azt állítva, hogy az árbefagyasztás hiányhoz vezet, emellett az infláció emelkedését sem képes kordában tartani. A vállalatok ugyanis kreatívak, ha az egyik terméken veszteségük halmozódik fel, akkor más, nem szabályozott árak emelésével állítják helyre a jövedelmezőségüket. Az idő ez esetben őt igazolta. Az infláció 1972 után fokozatosan emelkedett, és 1974-ben, amikor még életben volt az intézkedések egy része, 11,1 százalékot tett ki, ami az előző évtizedhez képest rendkívüli emelkedés az Egyesült Államokban. A tapasztalat tehát azt mutatja, hogy nem lehetett árszabályozással kivédeni egy olyan széles körű költségemelkedés hatását, mint az 1973-as olajársokk. Hazánk esetén az élelmiszerekre kivetett ársapkák a teljes fogyasztói kosár 2,4 százalékára vonatkoznak. Az árstopoknak volt egy közvetlen hatása, ami az adott élelmiszer árának rögzítésén keresztül mérsékelte az inflációt. Az ársapkák fennmaradásával azonban szinte azonnal életbe lépnek olyan piaci mechanizmusok, amelyek más termékek árának emelkedéséhez vezetnek. Mivel az élelmiszerek súlya a kosáron belül mintegy 20 százalék, ezért a kereskedők számára rendkívül nagy tér nyílt az alkalmazkodásra.

 

Az árstoprendelet által érintett árucikkek, valamint a helyettesítő termékeinek áralakulása 2022. februárhoz képest (2022. február = 100)

Az árstop rendelet által érintett termékek, valamint a helyettesítő termékeinek áralakulása 2022. februárhoz képest
 

Megjegyzés: Az árstop hatálya alá tartozó termékkörök árai nem változtak a vizsgált időszakban. December 1–7-i adatok alapján Forrás: MNB-gyűjtés

 

Az élelmiszerárstopok nem mérsékelték a helyettesítő termékek inflációját. A rögzített árú termékek esetén elmaradt áremelkedéseket a kereskedők teljes egészében áthárították más termékekre (1. táblázat). Az élelmiszerárstop hatálya alá tartozó árucikkek ellenértéke valóban alacsony Magyarországon, de az adatok azt mutatják, hogy az itt elmaradó áremelkedést a termelők és kereskedők részben a helyettesítő termékekre hárították át. A magyar élelmiszer-infláció majdnem minden alcsoportban Európa legmagasabbja, több esetben jelentősen is (például tejtermékek, kenyér és tészták) meghaladva a V3-k értékeit (2. ábra). Ezen hatáshoz adódott hozzá az árfolyam-leértékelődés importárnövelő hatása. Ráadásul egyes élelmiszeripari szegmensekben az ellátási láncokban kialakuló tartós zavarok (például tejipari termékek) tovább növelték az árnyomást, ezzel egyes termékkörök (például sajtok, túró) jelentős versenyhátrányba kerültek a nemzetközi piacokon. Az ársapka által nem érintett termékeknél bekövetkezett áremelkedés kioltotta az 1,2 százalékpontos technikaiinfláció-sökkentő hatását az intézkedésnek.

 

Az egyes élelmiszer-főcsoportok éves inflációja az EU tagországaiban (2022. október)

Az egyes élelmiszer-főcsoportok éves inflációja az EU tagországaiban
 

Megjegyzés: Szürkével az egyes tagországok, pirossal Magyarország, kékkel pedig a másik három visegrádi ország (Csehország, Lengyelország és Szlovákia) átlaga kiemelve. Forrás: Eurostat, HICP-adatok alapján

 

Az árstop által nem érintett termékek magasabb átárazásának és a kialakuló nagyobb élelmiszer-inflációnak tovagyűrűző hatásai is voltak. A piaci szolgáltatásokon belül az év eleje óta az étkezéshez kötődő szolgáltatások ára emelkedett a legnagyobb mértékben. Az éttermek, büfék a hatósági áras termékeket is nagybani piaci áron vásárolták, és egyben hatott rájuk a többi termékre áthárított áremelés is. Becslésünk szerint ezen alapanyagár-emelkedés áthárításának szolgáltatások áraiban való megjelenése további mintegy 0,2-0,4 százalékponttal emelhette a fogyasztói árakat. Kisebb verseny, nagyobb árazási erő: az üzemanyagpiac esete Az üzemanyagpiacon 2021 novemberében bevezetett ársapka a lakossági vásárlások esetén folyamatosan jelentős inflációcsökkentő hatással volt, azonban a piaci árazású termékek esetén az alapanyagköltségek és adótételek változásánál érdemben gyorsabb áremelkedést figyelhettünk meg. A lakossági vásárlók számára elérhető 480 forintos rögzített ár mellett a vállalatok számára augusztustól a piaci ár volt érvényben (a fuvarozóknak már márciustól). Ugyanakkor míg a brent világpiaci ára és a végárból visszaszámolt adóterhek a gázolaj esetén 64, a benzinnél 52 forinttal emelkedtek, addig a fogyasztói árak ennél lényegesen nagyobb mértékben, a gázolaj esetén 181, a benzinnél 126 forinttal emelkedtek (2., 3. táblázat). Azt, hogy miért nőttek a fogyasztói árak a költségek és adóknál nagyobb mértékben, több, nyilvánosan nem ismert költségelem is magyarázhatja, mint a finomítás, a szállítás, a nagy- és kiskereskedelem költségének, valamint a vállalati eredménynek a növekedése. A költségek és adók, valamint a fogyasztói ár szétnyílásához ugyanakkor az import fokozatos kiesése és a kiskereskedelmi verseny szűkülése is hozzájárulhatott. A növekvő vállalati, szállítási költségek 0,4-0,6 százalékponttal növelhették az inflációt. Az üzemanyagár-sapka eltörlésével a jelenleg a kutakon érvényesülő „piaci ár”-ban a verseny újbóli élénkülésével komoly alkalmazkodási tér lehet. Az ársapka kivezetése után a kutakon már csak a „piaci ár” marad életben, ami mind a benzinnél, mind a dízelolajnál a korábbiakhoz képest – az alapanyagköltségeken és adókon felüli – magasabb árrést tartalmaz. (Fontos megjegyezni, hogy az árrés nem egyezik meg a profittal. Az árrés több, az alapanyaköltségen felüli költségelemet is tartalmazhat.) Ennek inflációs hatása 0,6-0,8 százalékpont. Ez a hatás azonban azt is jelzi, hogy az import fokozatos újraindulásával és az ellátási problémák oldódásával érdemi árcsökkenésre is van lehetőség.

 

A gázolaj és a benzin árának felbontása (forint/liter)                                                                                                                     

Gázolaj árának felbontása
  Gázolaj árának felbontása (Ft/l)
Benzin árának felbontása
  Benzin árának felbontása (Ft/l)

A piaci áraknál lényegesen alacsonyabb szinten rögzített lakossági üzemanyagár-sapka a magas hazai üzemanyag-felhasználáson keresztül rontotta a folyó fizetési mérleget, ami egy általánosan kockázatkerülő feltörekvőpiaci közegben a devizapiacon leértékelődési nyomást okozott. Kis, nyitott gazdaságban a folyó fizetési mérleg helyzete a kockázati megítélés egyik legfontosabb indikátora. Számításaink mögött a közvetlen mennyiségi hatás áll, amely szerint az üzemanyag-fogyasztás jelentős mértékben meghaladta nemcsak a korábbi szintjét, hanem annak trendjét is. Ez növelte a folyó fizetési mérleg hiányát, hozzájárulva az árfolyam gyengüléséhez. Összességében mintegy 1,5-2 százalékos árfolyam-leértékelődést tulajdoníthatunk ennek a tényezőnek, ami a magasabb inflációs közegben gyors és a korábbiaknál magasabb begyűrűzéssel 0,6-0,7 százalékponttal emeli az inflációt.

 

Árkorlátozó intézkedések becsült közvetlen és közvetett hatásai (százalékpont)

Árkorlátozó intézkedések becsült közvetlen és közvetett hatásai
 

Összességében az árbefagyasztások közvetlen inflációt csökkentő hatása rövid távon volt domináns, tartós fennmaradásukkal az inflációt növelő alkalmazkodási hatások egyre erősebbé váltak. Ezen utóbbi hatások nagysága 2022 végéhez közeledve elérhették a 3-4 százalékpontot. Kedvező fejlemény, hogy a benzinársapka kivezetésével a piaci verseny ismét erősödhet. Az élelmiszerek esetén is megfontolandó az ársapkák lehető legkorábbi kivezetése, mivel a piacok tartós torzulása a kiskereskedelmi árak növekedését, a hazai élelmiszeripar versenyképességének további csökkenését eredményezheti.