Palotás János 1998 májusában kötött részvényvásárlási szerződést a Postabank Investtel. A 340 millió forint névértékű értékpapír vételárát 140 százalékos árfolyamon, 473 millió forintban állapították meg. Utóbb, mint ismeretes, az állam öt forintot kínált a részvényekért. Palotás a Postabank Invest és a pénzintézet ellen indított keresetében egyebek közt azzal érvelt, hogy a szerződés kölcsönös téves feltevés miatt érvénytelen, hiszen az ügylet megkötésekor egyik fél sem következtethetett a bank csődjére. Az elsőfokú bíróság egyetértett érvelésével. Megítélése szerint a részvényvásárló, bár kockáztat, azzal nem számolhat, hogy meghamisítják a mérlegadatokat. Kötelezte tehát a Postabank Investet, hogy -- kamatokkal együtt -- több mint félmilliárd forintot fizessen meg Palotásnak, akinek ugyanakkor vissza kellett szolgáltatnia a bank számára az értéküket vesztett részvényeket.
A pénzintézet fellebbezésére másodfokon eljáró Legfelsőbb Bíróság elutasította az üzletember keresetét. Úgy vélekedett: a vállalkozó a részvényeknek nem az adásvétel időpontjában fennálló, hanem egy későbbi -- a pénzintézet konszolidációjától függő -- értékében tévedhetett. Ez nem egyéb, mint a befektető kockázata, nem alapozhatja meg tehát az ügylet semmisségét -- fejtette ki.
Ezt erősítette meg tegnap -- Palotás felülvizsgálati kérelmét elutasítva -- a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati tanácsa.