BUX 42,622.58
-0.83%
BUMIX 3,930.25
0.00%
CETOP20 1,992.73
0.00%
OTP 10,100
-1.89%
KPACK 3,100
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.20%
ZWACK 17,500
+0.29%
0.00%
ANY 1,600
0.00%
RABA 1,170
+0.43%
0.00%
-0.60%
0.00%
0.00%
OPUS 185.4
-0.64%
-2.45%
+0.25%
0.00%
+1.83%
OTT1 149.2
0.00%
0.00%
MOL 2,828
-1.53%
DELTA 39.95
+0.25%
ALTEO 2,380
0.00%
0.00%
EHEP 1,780
0.00%
0.00%
0.00%
MKB 1,972
0.00%
0.00%
+2.50%
0.00%
0.00%
SunDell 41,600
0.00%
-0.69%
0.00%
0.00%
0.00%
+3.00%
GOPD 12,000
0.00%
OXOTH 3,740
0.00%
+1.74%
NAP 1,210
0.00%
0.00%
-0.89%
Forrás
RND Solutions
Pénz- és tőkepiac

Kgfb - Hogy is van ez?

2010 január elsejétől új jogszabály vonatkozik a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra. Mivel a végrehajtási rendelet gyorsan készült el és nem túl részletes, nem egészen világosak az ágazat számára az alkalmazás feltételei. Az autósok akkor járnak jól, ha a mostani kötéseknél is ragaszkodnak a 2010-től érvényes feltételekhez, amelyeket a Világgazdaság Online ismertet.

Sorban állnak az egyesületnél az olyan autósok, akik becsapva érzik magukat, holott a probléma az, hogy nem olvasták el megfelelően a szerződésüket – mondta Pintér György, az INDRA Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Érdekvédő Egyesületének vezetője arra a kérdésre, mennyi panasz érkezik hozzájuk a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) kapcsán. A szakértő leszögezte: magánjogi szerződésekről van szó, ha tehát az autó tulajdonosa aláírásával elfogadta azt, magára nézve kötelezőnek ismerte el.

Ebben az átszerződési időszakban különösen érdemes odafigyelni az ajánlatokra. Nem csak azért, mert a cégek többsége jelentős kedvezményekkel csalogatja az autósokat, hanem azért is, mert január elsejével új szabályozás lép életbe a területen. A most váltó ügyfelek számára az eljárási rend a régi: az előző biztosítást november 30-ig lehet felmondani, az újat pedig december 31-ig kell megkötni.

Kérdés, mit várhatnak el a fogyasztók a biztosítóktól? Az említett új törvény átmeneti rendelkezései között szerepel egy kitétel, miszerint a rendelkezéseket „a határozott időre szóló szerződések kivételével (…) a hatálybalépéskor már megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.” Így – elvileg – furcsa helyzet áll elő: a most megkötött szerződésekhez a régi kormányrendelet ad jogalapot, január elsejétől viszont már ezeket is az új szabályozás szerint kell kezelni. A PSZÁF szóvivője úgy tájékoztatott: az ügyfeleket kedvezően érintő változások már a mostani kampányidőszakban megkötött szerződésekre is érvényesek.

A bónusz-maluszon kívül semmilyen, a biztosítás díját érintő változás nem léphet életbe év közben, vagyis a biztosítási díj sem felfelé, sem lefelé nem változhat egy biztosítási időszak alatt – mondta el Papp Lászlóné, az Aegon gépjármű-biztosítási üzletágának igazgatója. Kivételt képeznek a bónusz-malusz besorolás változás, illetve azok az esetek, amelyekben a biztosított nem tudja igazolni a kedvezmény igénybevételére jogosító feltételt.

A szakértő szerint ugyanakkor nem teljesen egyértelmű, hogy a jövő évben hatályba lépő szabályok hogy vonatkoznak a mostani kampányidőszakban megkötött szerződésekre. Ilyen például, ha a tulajdonos és üzembentartó személye eltérő. A jelenlegi szabályozás szerint bármelyikük megkötheti, de az új törvény szerint csak az üzembentartó köthet majd szerződést Papp Lászlóné hozzátette: a cég a most kötött szerződésekre is a jövő évben hatályos szabályokat alkalmazza, de nem biztos, hogy más cégek is így tesznek majd.

Nem csoda, ha egyes részletkérdésekben zavar tapasztalható, hiszen az új jogszabályban számtalan, nagyon részletes átmeneti rendelkezésre lett volna szükség az összes kérdés maradéktalan rendezéséhez. A jelenlegi állapotában a törvény nem varr el minden szálat – mondta Megyeri Gábor, a Magyar Biztosítók Egyesülete (MABISZ) Gépjárműbiztosítási tagozatának elnöke. Fontos azonban az is, hogy a különböző szereplők megismerjék a jogszabályt, és lehetőleg egységesen értelmezzék annak rendelkezéseit. A szakértő szerint mivel a jogszabályt hónapokkal ezelőtt kihirdették, és a biztosítók ennek tudatában határozták meg mostani díjtarifáikat, leszögezhető, hogy – fő szabály szerint – érvényesnek kell tekinteni a január elsejével esedékes változásokat azon szerződések esetében, amelyeket még ez évben, azonban 2010. január 1-jei hatályba lépéssel kötnek.

Ami a tarifaváltozással kapcsolatos értelmezési zavart illeti, Megyeri Gábor elmondta: a biztosítók a meghirdetett tarifát év közben eddig sem változtathatták meg, az egyes szerződések díjai azonban év közben módosulhattak akkor, ha az alkalmazandó díjmeghatározási paraméterek év közben megváltoztak (pl. lakóhely változás, kedvezményre való jogosultság év közbeni megnyílása). Így – mostanáig – egyes biztosítók  napi díjszámítást alkalmaztak, míg mások a szerződés teljes időszaka alatt változatlanul hagyták díjaikat.

Az új jogszabály azonban egyértelműsíti, hogy nem változhat az egyes szerződés díja sem pozitív, sem negatív irányban a biztosítási időszak alatt. Vagyis, ha például egy magasabb kockázatú körzetbe költözik az üzemben tartó, nem emelkedhet a szerződés díja, de nem csökkenhet akkor sem, ha időközben kedvezményre lesz jogosult, például gyermeke születik. Megyeri Gábor úgy látja, időbe telik, amíg az új szabályok gyakorlati alkalmazása minden részletkérdésben letisztul, de ilyen volumenű jogszabályváltozásnál  ez szinte természetes.

A biztosítási díjak év közbeni változtatásának tilalma független a január elsején hatályba lépő új jogszabálytól. Ettől függetlenül - amennyiben díjszabásukban előre meghirdetik - a biztosítók akár naponta más díjért adhatják a biztosításokat adott éven belül a hozzájuk szerződő új autósoknak, a lényeg, hogy az egyéni szerződések megkötése után az adott tulajdonos kötelező biztosításának díja, már nem változhat – mondta Rácz István, a Biztositas.hu alkuszi portál ügyvezetője.

A kgfb szerződés egyébként határozatlan idejű (hiszen az egy év lejárta után sem szűnik meg), tehát elvileg január elsejétől az átmeneti rendelkezéseknek megfelelően a most megkötött szerződésekre is érvényes az új szabályozás. A zavart az okozhatja, hogy a végrehajtási utasítás minden részletre kiterjedő kidolgozására már nem maradt elég idő. De – hangsúlyozta Rácz István – az autósok szempontjából ez nem jelent gondot, mivel a biztosítótársaságok már most érvényesítik a kedvező változásokat, megelőzve a januári hatályba lépést. Például a mostani szerződéseknél már automatikusan az ügyfél által megadott bónusz malusz kategóriába sorolják az átszerződőket, ami nem csoda, mivel ha A00 kategóriát ajánlanának, az autósok kevésbé szerződnének hozzájuk.

A Biztosítás.hu ügyvezetője kiemelte: a kötelező biztosítási díjak összehasonlíthatóságát éppen a most eltörlésre kerülő naptári évforduló biztosította. Az elmúlt években az új biztosítások után egyszerre kutató autósok óriási árversenyt generáltak, így a cégek négy év alatt mintegy felére csökkentették díjaikat. Rácz ugyanakkor úgy látja, a mostani egységes árcsökkentéssel a biztosítók már elérték a díjak alsó határát, ezért jelentős díjcsökkenéssel a következő években már nem lehet számolni. Most kell tehát megragadni az alkalmat, ha igazán olcsó kötelezőre akarnak váltani az autósok – vélte Rácz István.

Már most érdemes figyelni: 2010 január elsején életbe lépő változások

A szerződő alapesetben az üzemben tartó, nem a tulajdonos

Az eddigi naptári évforduló helyett az ügyfél a szerződéskötéstől számítva 1 év után mondhatja fel és kötheti meg más biztosítónál

Az ügyfél meglévő biztosítója a szerződés lejárta előtt 50 nappal köteles írásban tájékoztatni az ügyfelet a következő időszak biztosítási díjáról

Az ügyfél – ha úgy dönt – a szerződéses évfordulót legalább 30 nappal megelőzően mondhatja föl biztosítását.

Kiépül a pontosabb kárnyilvántartási rendszer, a szerződéssel kapcsolatos változásokat a biztosító 15 napon belül megjeleníti a nyilvántartásban

A biztosító az üzemben tartó által tett nyilatkozat alapján is azonnal a kedvezőbb bónuszfokozatba sorolhatja az ügyfelet, nem kell őt a kártörténeti igazolás megérkeztéig A00-ás fokozatban tartani.

Az üzembentartónak a gépjármű forgalomból kivonása, tulajdonjog átruházása, üzembentartó változása stb. esetén az okmányirodát kell értesítenie, a biztosítót nem

A szerződés megszűnésének tényéről és a szerződés bónusz-malusz besorolásáról a megszűnést követő 30 napon belül írásban kell tájékoztatnia az üzembentartót

A biztosító a kárrendezéshez szükséges dokumentumok benyújtásától számított 15 napon belül, dokumentumok hiányában 3 hónapon belül köteles kellően megindokolt kártérítési javaslatot tenni

Az ügyfél díj nem fizetése esetén a biztosító részéről a legvégső türelmi időt (amíg nem szűnik meg a szerződés) az esedékességtől számított 60 napban állapították meg

A biztosító személyi sérülésekre vonatkozó helytállási kötelezettsége egy kárnál maximum 1,6 milliárd forintra nő

Az eddigi naptári évforduló helyett az ügyfél a szerződéskötéstől számítva 1 év után mondhatja fel és kötheti meg más biztosítónál

Az ügyfél meglévő biztosítója a szerződés lejárta előtt 50 nappal köteles írásban tájékoztatni az ügyfelet a következő időszak biztosítási díjáról

Az ügyfél – ha úgy dönt – a szerződéses évfordulót legalább 30 nappal megelőzően mondhatja föl biztosítását.

Kiépül a pontosabb kárnyilvántartási rendszer, a szerződéssel kapcsolatos változásokat a biztosító 15 napon belül megjeleníti a nyilvántartásban

A biztosító az üzemben tartó által tett nyilatkozat alapján is azonnal a kedvezőbb bónuszfokozatba sorolhatja az ügyfelet, nem kell őt a kártörténeti igazolás megérkeztéig A00-ás fokozatban tartani.

Az üzembentartónak a gépjármű forgalomból kivonása, tulajdonjog átruházása, üzembentartó változása stb. esetén az okmányirodát kell értesítenie, a biztosítót nem

A szerződés megszűnésének tényéről és a szerződés bónusz-malusz besorolásáról a megszűnést követő 30 napon belül írásban kell tájékoztatnia az üzembentartót

A biztosító a kárrendezéshez szükséges dokumentumok benyújtásától számított 15 napon belül, dokumentumok hiányában 3 hónapon belül köteles kellően megindokolt kártérítési javaslatot tenni

Az ügyfél díj nem fizetése esetén a biztosító részéről a legvégső türelmi időt (amíg nem szűnik meg a szerződés) az esedékességtől számított 60 napban állapították meg

A biztosító személyi sérülésekre vonatkozó helytállási kötelezettsége egy kárnál maximum 1,6 milliárd forintra nő -->

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek