Az OTT-ONE rendkívüli tájékoztatása szerint könyvvizsgálója – a Pénzügyminisztérium számviteli és közfelügyeleti főosztálya által lefolytatott minőség-ellenőrzési eljárást lezáró határozatnak eleget téve – április 12-én visszavonta a kibocsátó 2019-es éves jelentésének részét képező független könyvvizsgálói jelentését, azaz a cég továbbra sem felel meg a Magyar Nemzeti Bank tavaly április 16-i, a részvényei tőzsdei kereskedésének felfüggesztésére vonatkozó határozatában rögzített elvárásnak – írta csütörtökön az MNB.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

Eszerint ugyanis az OTT-ONE-nak nemcsak a felfüggesztésre közvetlen okot adó közzétételét, de az időközben keletkező valamennyi rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségét maradéktalanul teljesítenie kell. Az intézkedés kiszűri annak lehetőségét, hogy a pénzügyi, gazdálkodási adatokra vonatkozó információhiányos időszakban nem kellően megalapozott befektetési döntések szülessenek az OTT-ONE-részvények kapcsán – tette hozzá a jegybank tőzsdefelügyeleti hatáskörében eljárva.

Mint emlékezetes, az MNB tavaly azért függesztette fel a kibocsátó részvényeinek tőzsdei kereskedését, mivel a kibocsátó hiányosan – lényegi, a tőzsdei befektetők számára megítélését potenciálisan érintő információt elhallgatva – tette közzé, hogy könyvvizsgálója visszaadta a 2020-as pénzügyi év könyvvizsgálatára vonatkozó megbízását.

Ezt követően a jegybank 2021. május 17-én 1 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki az OTT-ONE-ra, mivel – auditor híján – elmulasztotta határidőre közzétenni a 2020. évre vonatkozó, független könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó éves jelentését. Az MNB ezután tavaly november 29-én újabb 1 millió forintos felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a kibocsátót a 2021. I. félévi jelentés közreadásának elmulasztása miatt. A jegybank mindkét alkalommal felszólította az OTT-ONE-t az elmaradt közzétételek haladéktalan pótlására.

Az MNB időközben célvizsgálatot is végzett a kibocsátónál a tiltott piaci manipulációra, a bennfentes információ haladéktalan nyilvános közzétételére, illetve a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását áttekintve. Ennek nyomán 111 millió forint bírságot szabott ki, mert az OTT-ONE többször is elmulasztotta közzétenni rendkívüli tájékoztatását a részvényei értékét, hozamát érintő információkról. 

Eközben nem érdemi, illetve olykor nem megalapozott, nem teljes körű vagy valótlan információkat tett közzé, később mellőzve az azokat negatívan korrigáló tájékoztatásokat. A kibocsátó emellett számos esetben a keletkező bennfentes információkat sem tette közzé haladéktalanul.

Az MNB eközben – mint kiemeli – párbeszédet is folytat a céggel annak érdekében, hogy az OTT-ONE az MNB korábbi célvizsgálatának egyes, a befektetők szempontjából releváns megállapításaival összefüggésben is tájékoztassa a nyilvánosságot. A kibocsátó részvényei – a befektetők érdekeinek védelmében – valamennyi, rendszeres és rendkívüli közzététel maradéktalan pótlásával térhetnek majd vissza a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.