A múlt héten az EU belga elnöksége is határozottan a "road map" betartása mellett foglalt állást, ily módon kívánva lecsillapítani a francia diplomácia vezetője által a tagjelölt országokban és az unióban is kavart vihart. Hubert Védrine ugyanis felvetette, hogy ha az EU egyszerre tíz tagjelölt országot is hajlandó lenne befogadni, akkor már a fennmaradó két tagjelöltet -- Romániát és Bulgáriát -- sem biztos, hogy ki kellene hagyni az ily módon lényegében egyetlenné váló első bővítési körből.
A tíz országot magában foglaló "big bang" megoldás előtérbe kerülését is éppen csak megemészteni próbáló élenjáró tagjelöltek, köztük Magyarország számára ez a "big bang plusz" megoldás -- érthetően -- még súlyosabb pofon lenne. Egy ilyen forgatókönyv még messzebbre tolná ki a csatlakozás dátumát, hiszen a felkészülésben leginkább előrehaladott államok hozzájuk képest nagyon súlyos elmaradásokkal küszködő országokat lennének kénytelenek bevárni. Elemzők szerint már Lengyelország -- politikai szempontok miatt egyre inkább eldöntött ténynek tekinthető -- első körös tagsága is fél-egy évvel késleltetheti Magyarország és néhány más kisebb állam belépését.
Ebben a helyzetben nem meglepő, hogy a cseh, a lengyel és a magyar diplomácia egyaránt elutasítóan nyilatkozott a francia felvetésről. Wlodzimierz Cimoszewicz lengyel külügyminiszter irreálisnak minősítette Védrine ötletét; cseh kollégája, Jan Kavan pedig (a maga számára is) megnyugtatólag aláhúzta: egyelőre nem látja jelét annak, hogy az EU valóban felül kívánná bírálni politikai alapon a differenciálás elvét. A leggyakorlatiasabb választ azonban a magyar külügyminiszter fogalmazta meg: Martonyi János szerint a 10 vagy 12 ország egyidejű belépéséről szóló "gondolatkísérletek" helyett inkább a felkészülésre és a tárgyalásokra kell összpontosítani.