Igen fagyos fogadtatásra számíthat holnap a tizenötök pénzügyminisztereinek részéről Pedro Solbes gazdasági és monetáris ügyekben illetékes európai bizottsági tag. Persze nem is lesz hálás feladata, amikor formálisan is bejelenti, hogy Brüsszel a luxembourgi székhelyű Európai Bíróság elé citálja a miniszteri tanácsot amiatt, hogy Francia- és Németországot novemberben felmentette a túlzott államháztartási hiány esetére a stabilitási paktumban előírt szankciók alól.

A perindításról szóló bizottsági döntést ugyanis még azon tagországok (Ausztria, Finnország, Hollandia és Spanyolország) egy részében is kritikával illették, ahol egyébként a tavaly novemberi felmentést a leghevesebben ellenezték. A tizenötök fővárosaiban uralkodó nézet most az, hogy jobb nem bolygatni ezt az ügyet, túlságosan sok sebet okozott egymásnak minden érintett, lehiggadásra van szükség, nem pedig a parázs újbóli felszítására.

Pedig legalább egy ellenérv a bizottsági perindítás jogosságát támasztja alá, s Budapestről szemlélve az eseményeket alighanem ez a legfontosabb. Nevezetesen az, hogy komoly arcátlanság lenne az EU részéről keményen megkövetelni az eurózónába való felvétel kritériumainak teljesítését a májusban uniótaggá váló országoktól, ha eközben a "klubon belül" hasonló csínytevéseket következmény nélkül lehetne elkövetni. A tagjelöltek közvéleménye alighanem sokkal kevésbé lenne megértőbb a maastrichti kritériumok elérése érdekében alkalmazandó megszorítások iránt, ha még csak per sem indulna a tavaly novemberi tanácsi "puccs" ügyében. A majdani luxembourgi döntés tehát alighanem Draskovics Tibor megszorítási terveinek valóra váltását is befolyásolhatja. (UGy)