Tátrai MiklósA Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közgazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkáraA szennyező fizet"A rendszer bevezetésétől azt várjuk, hogy az újratöltési elvárások fokozatos megjelenésével és emelkedésével párhuzamosan megáll az eldobható italcsomagolások és a boltokban osztogatott műanyag szatyrok mennyiségének növekedése. Ennek, valamint a lakossági szelektív hulladékgyűjtés és -hasznosítás fejlesztésének hatására érzékelhetően csökkenni fog az útszélekre, illetve a lerakókba kerülő hulladék mennyisége, miközben a lakosság környezettudatossága is javulhat. A darabdíj a söriparban és a borpalackozóknál gazdaságilag is előnyösebb helyzetbe hozhatja azokat a hazai termelőket, akik környezetbarát visszaváltható csomagolásokat alkalmaznak, ezáltal a rendszer munkahelyeket őrizhet meg, illetve teremthet. Az eldobható italcsomagolásokat alkalmazó cégeknek tudomásul kell venniük, hogy a szennyező fizet elvét nem lehet megkerülni."

Barta ZsoltA Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Rt. kommunikációs vezetőjeDiszkrimináció"Érthetetlen, hogy a korábban szinte minden egyeztetésen megbukott és eredetileg a kormány által is elvetett javaslatot miképpen fogadhatta el a parlament. Az új szabályozás nem a környezetterhelés csökkentéséről, inkább egy szűk termékcsoport aránytalan mértékű megadóztatásáról szól. Nem kizárt, hogy emiatt jövőre akár kétszer többet kell majd fizetni például egy palack ásványvízért. A törvényt versenyellenesnek és diszkriminatívnak tartjuk. Szakmai szövetségeinken keresztül ezért alkotmányossági normakontrollt kezdeményeztünk, sőt az Európai Bizottságot is megkeressük. Bár a törvénymódosítás januártól hatályos, a végrehajtási szabályok véglegesítése jelenleg is tart, így másfél hónappal a hatálybalépése előtt a cégek még nem tudják, hogy hány százmilliós, esetleg milliárdos pluszterhekkel kell számolniuk az év elejétől."

Pierre-Yves LenglartA Tetra Pak Hungária Rt. vezérigazgatójaTéves feltételezés"A Tetra Pak Hungária számára világos, hogy a módosítás a hulladékmennyiség csökkentését veszi célba, ám a változtatás abból a téves feltételezésből indul ki, hogy az újratölthető palackok zöld szempontból előnyösebbek az egyutas csomagolásoknál. Ez nem minden esetben igaz. Az újratölthető palackok szállítási és mosási többletigénye jelentős környezetterhelést eredményez, ezért a papíriparnak jó alapanyagot biztosító italoskarton környezetvédelmi hatása nem kedvezőtlenebb, mint a többutas palackoké. Emiatt nem alkalmazzák a betétdíjakat az italoskartonra Németországban, s magyar viszonylatban is indokolatlan termékdíjterhének növelése. A gazdasági következményeket csak a részletes szabályok elkészítését követően lehet látni, ám a többletterheket a cégek kénytelenek lesznek a fogyasztókra hárítani, ami érezhető áremelkedéssel fog járni."

Bodnár ZoltánA Dreher

Sörgyárak Rt.

pénzügyi igazgatójaKiskapuk"Összességében egyetértünk egy olyan szabályozással, amely megakadályozhatja, hogy a környezetterhelő csomagolást alkalmazó külföldi gyártók Magyarországon szabaduljanak meg gyorsan hulladékká váló csomagolású termékeiktől. Ám a termékdíj darab alapú meghatározása önmagában nem okoz jelentős változást, pontos képet a részletes szabályokat tartalmazó végrehajtási rendelet elkészítését követően kaphatunk. Ezen múlik, hogy a hazai gyártók számára a szabályozás hatása kedvező lesz-e. A hordós csomagolás preferálása hiányzik, de vannak olyan kiskapuk, amelyeket ki kell küszöbölni, hogy ne lehessen kibújni a szabályozás hatálya alól. Ennek a legnagyobb veszélye a közösségi behozatalnál áll fenn, ahol sok kisebb szállító megpróbálhatja kikerülni az előírásokat, ráadásul ezen a téren az ellenőrzéseket is sokkal hatékonyabbá kellene tenni."

Vámos GyörgyAz Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára

Irreális arányok"A kereskedelem érdekeit az újratölthető csomagolású italok forgalmazására vonatkozó tervezett arányok sértik, amit az ágazat egyöntetűen elutasít. Az előterjesztők megfeledkeznek arról: a kereskedelmi szektor nem tud egyik napról a másikra ilyen mértékű átállást megvalósítani. A kormány által bázisnak tekintett újratöltési arányok magasabbak a valósnál, s úgy kényszerítenék jelentős beruházásokra a cégeket, hogy a fogyasztók reagálása kiszámíthatatlan. Árváltoztatásokkal lehet befolyásolni a vásárlói döntéseket, ám a rendszer csődjét vetíti előre, hogy ezzel sem lehet a végtelenségig manipulálni. A szabályozás a kisebb boltokat sújtja majd, s a kisvállalkozások szenvedik meg a műanyag hordtáskákra kivetett darabdíjat is, amelyek - szemben a nagy cégekkel - ezután egyáltalán nem engedhetik meg, hogy díjtalanul adják a műanyag szatyrokat."