A költségvetés tervezete szerint a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium (KVM) jövő évi kiadási előirányzata 220,6 milliárd forint, 2002-ben pedig 235,9 milliárd. Az előbbiből 132,4 milliárd, az utóbbiból 146,3 milliárd a központi támogatás. A december 1-jétől hivatalban lévő miniszter elmondta, hogy a költségvetés behatárolja a tárca mozgásterét. Vannak a büdzsében nevesített és nem nevesített feladatok. Az utóbbiak rangsorolása a minisztérium kompetenciája és felelőssége. A tárcának a kijelölt feladatokat kell végrehajtania -- mondta a miniszter --, ami könnyíti és nehezíti is a munkát.
Fónagy János nem tervez személyi változásokat a tárcánál, illetve a hozzá tartozó társaságoknál. Minél előbb be kívánja tölteni a két megüresedett helyettes államtitkári posztot.
A miniszter a KVM-et a legszakmaibb tárcának nevezte. Véleménye szerint olyan tevékenységeket is végez, amelyek nem felelnek meg minden szempontból a korszerű államigazgatási követelményeknek. Úgy véli, hogy a tárcának nagyobb szakmai befolyást kell gyakorolnia, egy minisztériumnak elsősorban szakhatósági feladatokat kell ellátnia.
A tárca vezetője elképzelhetőnek tartja, hogy megváltoznak a KVM-hez tartozó társaságok tulajdonosi viszonyai. Általában az állam rossz gazda -- mondta --, de ez nem azt jelenti, hogy vonuljon ki mindenhonnan. A cégek kizárólagos állami tulajdonban maradásának eldöntése nemcsak piaci hatékonyság kérdése, hanem környezetvédelmi és más kötelezettségeké is.
A miniszter az autópályákról szólva elmondta, hogy működtetésük a tárca kompetenciája. Az M5-ös ügyében hosszú ideje nem történt semmi. Véleménye szerint meg kell vizsgálni az M5-ös továbbépítésének lehetőségét, a koncessziós szerződés végrehajtásának mikéntjét, illetve a koncesszor működését. Minél előbb ki kell alakítani az egységes sztrádarendszert, az egységes díjjal. Ennek pedig olyannak kell lennie, hogy a teherforgalmat az autópályákra terelje. A 2001. évi tarifák várhatóan a jövő hét elejére alakulnak ki.
A MÁV-val kapcsolatban elmondta: fő feladat, hogy a reform folyamata ne lassuljon. Olyan vasúti modell nincs azonban, ami egy az egyben adaptálható, követhető.
Fónagy János közölte: a miniszterelnök felszólította, hogy a tárca pótolja a jogalkotási elmaradásokat. A miniszter szerint még legalább egy hónapra van szüksége ahhoz, hogy a legsürgősebb kérdésekben döntést hozzon.