A magyar ipar eddig is bizonyította versenyképességét az EU piacán, mégpedig kiemelkedő szinten -- vélekedett a főosztályvezető. A társulási egyezmény végrehajtásából és a csatlakozási tárgyalások eddigi menetéből fakadóan a magyar gazdaságba beültetett elemek szerinte nem okoztak megrázkódtatást. Hátravan ugyan még néhány nagy súlyú lépés (például a külső vámtarifa egységesítése, továbbá az energia és a munkaerő ára tekintetében), ám ezek hatása szintén "elteríthetőnek" tűnik -- tette hozzá.
Abos Brúnó elmondta: ez év elejétől megszűnt az ipari termékek vámja, és a mennyiségi korlátozások is eltűntek, a törvényeknek pedig mintegy 90 százaléka tekinthető harmonizáltnak. A belső piac még fennmaradó elemeiről (műszaki szabályozás, fuvarozás, közbeszerzés, szellemi tulajdon stb.) folyó egyeztetések előrehaladott stádiumban vannak.
A csatlakozás után a nemzeti iparpolitika ugyan nem szűnik meg, de mozgástere lényegesen leszűkül -- figyelmeztetett. Az import teljesen szabad lesz, a szabályok megsértése esetén bevezethető korlátozások pedig igen szűk lehetőséget jelentenek. Másfelől viszont a vállalatoknak pontosan ismerniük kell az unió egységes belső piacának szabályait. Erre való tekintettel nehezen érthető, hogy a minisztérium által szervezett uniós képzések iránt nagyon csekély az érdeklődés. A verseny vállalása márpedig alapvetően vállalati feladat lesz, az állam nem tud majd külön előnyöket biztosítani -- húzta alá a GM főosztályvezetője. A támogatási politika ugyanis az EU-ban alapvetően regionális, nem pedig szektorális alapon áll.