Január 20. óta lehet pályázni a munkaügyi minisztérium új országos közmunkapályázatára. Ennek keretében egymilliárd forint támogatás osztható ki a nyertesek között, ez azonban még csak az első részlete annak a 4 milliárdos keretnek, ami az év során közmunkapályázatok céljára felhasználható. Ez kereken 1 milliárddal több, mint tavaly.

A legújabb pályázaton önkormányzatok, azok társulásai és az általuk alapított közhasznú társaságok indulhatnak, de már nem csak a hagyományos foglalkoztatási formákra - ároktisztítás, középület-felújítás, parképítés - igényelhető támogatás. A közmunka kategóriája olyan tevékenységekkel bővült, mint az önkormányzati bérlakások építése, mezőgazdasági célú földterületek hasznosítása, valamint kegyeleti helyek, temetők rendbetétele.

Az elbírálásnál előnyt jelent, ha a pályázó a program lejárta után is vállalja a közmunkások további foglalkoztatását, illetve ha olyan képzéseket szervez, amelyek javítják a munkások későbbi elhelyezkedési esélyeit. Az is "pluszpontnak" számít, ha valaki romákat, fiatalokat, vagy éppen 45 évnél idősebb munkanélkülieket kíván 3-7 hónapon keresztül közmunkásként foglalkoztatni. (VG)