Andrej Gerencer - szlovén nagykövetA tagság legfontosabb előnye az lesz, hogy a csatlakozó országok egy azonos értékrendet valló, a demokrácia, a piacgazdaság és a jogállamiság elvein alapuló, azonos történelmi és kulturális identitású unió részeivé válnak.

Az egységes piacon azon vállalatok lehetnek sikeresek, amelyek innovatívak, nagy hangsúlyt helyeznek a kutatásra és a fejlesztésre, s egyúttal költségeik optimális szinten tartására is odafigyelnek. A csatlakozó országok a közös agrárpolitika bizonyos aspektusaiból, illetve a strukturális és a kohéziós politikából is hasznot húzhatnak. A mezőgazdasági termelőknek, a régióknak és az állami szerveknek egyaránt jól meg kell ismerniük az európai forrásokra való pályázás folyamatát.

Biztos vagyok, hogy a szlovén és a magyar cégek megtalálják a kapcsolatok további fejlesztésének lehetőségeit. Hangsúlyozni szeretném az illetékes minisztériumok, nagykövetségek, kamarák és üzleti érdekképviseletek szerepét ebben: ezen intézményeknek konferenciák minél gyakoribb szervezésével is segíteniük kell a cégközi kapcsolatok szorosabbra fűzését.