Az Európai Parlament is támogatja, hogy egyszerűsödjön, illetve gyorsabbá és olcsóbbá váljon az adósságokra vonatkozó fizetési felszólítások rendszere az unióban. Az EP azonban amellett érvel, hogy az uniós eljárás csak a határon átnyúló adósságok esetében legyen alkalmazható és – szemben a bizottság javaslatával – az egy országon belüliekre ne vonatkozzon. Az EP álláspontja igen közel áll a miniszteri tanács véleményéhez, így a kérdést szabályozó közösségi rendelet hamar megszülethet. (VG)