Konkrét javaslatokkal állt elő a német gazdasági miniszter a felállítani tervezett európai valutaalappal (EMF) kapcsolatban. A Wolfgang Schäuble pénzügyminiszterhez írott levelében Rainer Brüderle úgy fogalmaz, hogy az EMF-nek független intézményként kellene működnie, és a tagállamoknak a Nemzetközi Valutaalapéhoz (IMF) hasonló kvótarendszer szerint kellene feltölteniük alaptőkével. Az intézményt arra is feljogosítanák, hogy szankciókat szabjon ki a monetáris unió fegyelmezetlen fiskális politikát folytató országaira. Reuters