„Konkrét, már rendeletmódosításokba foglalt intézkedéseket kellene tennie az Európai Bizottságnak az európai agrár- és élelmiszergazdaság megmentésére, azt ugyanis a brüsszeli testület az elmúlt időszakban tönkretette” – mondta a Világgazdaságnak Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (Magosz) elnöke. Így reagált az uniós tagállamok mezőgazdasági minisztereinek hétfői ülésén történtekre, mondván, abból az látszik, hogy a bizottság időhúzásra játszik.

Ha nem lesz érdemi válasz a gazdálkodók követeléseire, folytatódhatnak a tüntetések.
Fotó: AFP

A Magosz elnöke szerint beszédes, hogy a hétfői tanácsülés fő napirendi pontjaiban érdemi témák nem szerepeltek, így például az ukrán, illetve a harmadik országokból érkező termékekre vonatkozó intézkedések sem. Nem volt szó például „tükörklauzuláról”, vagyis arról a követelésről, hogy a termelés során ugyanazon feltételeknek kelljen megfelelniük a harmadik országokban dolgozó gazdálkodóknak, akik idehozzák az általuk előállított terméket, mint az uniós agrártermelőknek. A válsághelyzetet a bizottság idézte elő azzal, hogy szabad utat engedett az ukrán áruknak, ezért meglehetősen visszás, hogy most pedig arról akarnak vitatkozni, kell-e erre válaszokat adni. „Február vége van, a határban már megkezdődtek a munkák, ezért számos ügyben gyors, sőt, azonnali döntésekre van szükség” – nyomatékosította.

Az »egyebek« napirendi pont ugyanakkor tartalmazott érdemi kérdéseket, így például a kötelező parlagoltatás eltörlését, amiben úgy látszik, hogy valamilyen eredményt el lehet érni, de még itt is tisztázni kell egy sor dolgot

– mondta Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára. Eredmény a növényvédőszer-hatóanyag csökkentéséről szóló jogszabály visszavonása, de továbbra sincs előrelépés az öntözés feltételeivel kapcsolatos szigor enyhítésében. A tagállamok csak nagyon szigorú szabályok mellett tudnak öntözési pályázatot kiírni, vagy az öntözést engedélyezni, eközben pedig azt látjuk, hogy tőlünk keletre az ukrán cégek úgy tudnak öntözni, hogy velük szemben semmilyen adminisztratív elvárás nincs. A főtitkár szerint különösen furcsa, hogy a brüsszeli testület ebben a klimatikus környezetben nehezíti meg az öntözést.

A Magosz szerint tarthatatlan az is, hogy ugyanazért a támogatásért most már – az új közös agrárpolitika keretei között – dupla adminisztrációt kell végezniük a termelőknek. Ráadásul a magyar gazdálkodók támogatása csak azért nem csökkent, mert a magyar kormány maximális mértékben egészíti ki a vidékfejlesztési forrásokat – tette hozzá az érdekképviselet főtitkára. Az adminisztráció könnyítése érdekében a magyar Országgyűlés már konkrét jogszabály-módosításokat fogadott el – tette hozzá.

Brüsszelben az év végéig szeretnének eredményeket elérni, de az már késő lesz, a legjobb lenne, ha már a március 24-i kormányfői találkozóira kidolgozott rendelettervezetekkel állna elő a bizottság, de legkésőbb a júniusi európai parlamenti választásig elfogadott és hatályba lépett rendeleteket kell megalkotni – mondta Jakab István. Mint hozzátette: 

A bizottság időhúzó taktikáját mutatja az is, hogy a testület a tüntető európai gazdák nyomására sem állt elő semmilyen javaslattal, csupán begyűjtötte a tagállamok elképzeléseit.

A Magosz elnöke szerint tovább kell erősíteni az összefogást, amiről egyébként zajlanak is egyeztetések. Az érdekképviseleti vezető szerint ha nem lép érdemben a bizottság, tavasszal is lesznek tüntetések, mert az európai mezőgazdaságban kialakult helyzetet nem lehet időhúzással kivédeni. 

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy Európában folyamatosak a gazdálkodók tiltakozásai, konkrét és működőképes megoldásokat követelnek Brüsszeltől az agrárágazat számára. A gazdálkodók a klímaváltozással, a gazdaságok versenyképességével, a jövedelmekkel, az adminisztratív terhekkel és a generációs megújulással kapcsolatos kihívásokat emelik ki. 

Feldman Zsolt: európai megoldást kell találni a gazdák gondjaira

Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára szerint a gazdatüntetések nyomására kezdődhettek meg az egyeztetések.