A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) arról tájékoztatta az érintetteket a honlapján, hogy 2023. július 1-jétől kell alkalmazni a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény engedély nélküli szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos, szerencsejáték tranzakciókat érintő rendelkezéseit.

Wooden,Judge,Gavel,And,Playing,Cards,On,Computer,Keyboard
A hatóság eddig is blokkolhatta az illegális szervezők holnapját.
Fotó: Shutterstock

Le fognak csapni az illegális pénzügyi tranzakciókra 

Ekkortól a magyarországi pénzforgalmi szolgáltatók kötelesek megakadályozni az engedély nélküli külföldi online szerencsejáték oldalakra irányuló és onnan érkező pénzügyi tranzakciókat. Szintén 2023. július 1. után azon személyek és szervezetek közül, akik/amelyek az írásbeli nyilatkozatuk alapján szerencsejátékot szerveznek, kizárólag az SZTFH által engedélyezett és az SZTFH honlapján közzétett közhiteles hatósági nyilvántartásban szereplő szerencsejáték-szervezővel köthetnek és tarthatnak fenn fizetési számla vezetésére irányuló keretszerződést, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kezdeményezett fizetési műveletre vonatkozó fizetésikártya-elfogadói szerződést. 

Ezért azoknak a szolgáltatóknak, amelyek szerencsejáték-szervezésnek nem minősülő tevékenységet folytatnak, azonban a TEÁOR kódjuk alapján felmerülhet, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók velük szemben is pénzforgalmi korlátozást fognak alkalmazni, illetőleg felmondják a bankszámlaszerződésüket, szintén javasolt arról nyilatkozniuk a pénzforgalmi szolgáltatójuknál, hogy a tevékenységük nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá.

Ha egy bírság nem használ, lesz több!

Az SZTFH eddig is blokkolta az engedély nélküli szerencsejáték szervezők honlapját, és e szervezőket akár többször is közigazgatási bírsággal sújtotta. Július 1. után azonban bővül e téren az eszköztára: a honlap blokkoláshoz kapcsolódóan a pénzforgalmi szolgáltató köteles megakadályozni az engedély nélküli online szerencsejáték-szervezéssel érintett, bankkártyás, külföldre irányuló tranzakciókat.  

Ettől eltérő eset, amikor a hatóság a saját határozatával tiltja az engedély nélküli szerencsejáték-szervezéssel összefüggő átutalást, tehát olyan számla pénzügyi blokkolását rendeli el, amely tét befizetésére, vagy nyeremény kifizetésére szolgál. A blokkolást a hatóság határozata alapján a pénzforgalmi szolgáltatók hajtják végre. A hatóság a pénzügyi blokkolást nem teljesítő pénzforgalmi szolgáltatóra is kiszabhat közigazgatási bírságot, akár többször is. Erről szóló döntését a felügyeleti jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknak is továbbítja.