Szász Károly, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) elnöke sikertevékenységnek nevezte a szervezet pénzügyi fogyasztóvédelmi munkáját az Országgyűlés fogyasztóvédelmi bizottságának hétfői ülésén. A bizottság egyhangúlag támogatta a PSZÁF 2011. évi jelentésének általános vitára bocsátását, és állásfoglalást fogadott el a PSZÁF és a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) tevékenységéről.

 A felügyelet az elnök értékelése szerint 2011-ben a rendszerszintű problémák kezelése érdekében jelentős változásokat javasolt, a korábbinál sokkal hatékonyabban tudta a pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdéseket kezelni. A PBT létrehozásával az egyedi problémákat is hatékonyan sikerült megoldani.

A válság hatására jelentősen, a 2010. évi 231 ezerről 2011-re több mint 277 ezerre emelkedett a panaszok száma, az idén az első félévben pedig már több mint 170 ezer panaszt kezeltek - ismertette Szász Károly. A felügyelet egyedi kérdésekkel már nem foglalkozik, arra ösztönzik az ügyfeleket, hogy panaszaikkal közvetlenül a szolgáltatóhoz forduljanak, illetve, ha az nem vezet eredményre, akkor a bíróság mellett a PBT jogorvoslati lehetőségét ajánlják.

Szász Károly a 2011-es szabályozási eredmények közül kiemelte, hogy a felügyelet státusztörvényében explicit módon megjelentek a fogyasztóvédelmi célok, a fogyasztóvédelmi vizsgálatok az általános ellenőrzések részévé válhattak. A felügyelet közérdekű igényérvényesítéssel tudott élni, de ennek lehetősége szélesebb volt, már a Ptk. alapján a tisztességtelen szerződési feltételek alkalmazásából keletkező polgári jogi igények miatt is benyújtható igényérvényesítés a bírósághoz.

A felügyelet hivatalból és kérelemre is indít vizsgálatokat - ismertette az elnök. A PSZÁF-hoz több mint tízezer fogyasztói kérelem érkezett 2011-ben, ezek közül közel kétezer alapján indult felügyeleti vizsgálat vagy valamilyen eljárás. Hivatalból 94 cél- és témavizsgálat indult, ezek alapján több mint 150 millió forint bírságot szabtak ki az intézményekre, az egyéb felügyeleti vizsgálatok alapján pedig 248 millió forint egyéb fogyasztóvédelmi bírságot. Közérdekű igényérvényesítésre öt esetben került sor, az eddig befejezett ügyek döntő többsége a felügyelet pernyertességével zárult.

A piaci szereplők magatartásának orientálására a felügyelet 2011-ben fogyasztóvédelmi ajánlásokat, vezetői körleveleket adott ki, s 2011 januárja óta a PSZÁF elnökének fogyasztóvédelmi rendeletek kiadására is lehetősége van, amelyek adatszolgáltatásra vonatkoztak.

A fogyasztók tájékoztatása érdekében a PSZÁF honlapján internetes alkalmazásokat - hitel- és lízingválasztó, valamint betétválasztó programot - tett közzé, tervei között szerepel a számlaválasztó program bevezetése is. Országos pénzügyi tanácsadó irodahálózata 12 megyeszékhelyen érhető el.

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) egyebek között azt firtatta, hol lelhetők fel az ellenőrzés célterületei között az árfolyamrögzítéssel és a hitelek részleges forintosításával kapcsolatos aggályok, oka lehet ugyanis annak, hogy az érintettek nem minden esetben jutottak el a szerződéskötésig. Szász Károly elmondta: a vizsgálati célterületeket év közben szükség szerint módosítják, erre egyik példaként a végtörlesztést hozta fel.

A hitelpiac kiszáradásának okairól érdeklődőknek válaszolva Szász Károly kifejtette: az elmúlt évben a hangsúly az leépítésén volt nemcsak az állam, hanem a lakosság esetében is, s a vállalati hitelkereslet is visszaesett, különösen a hosszabb lejáratú hitelek iránt. A bankrendszer a szabályozási szigorítások ellenére alapvetően képes szolgáltatni, bár ez a képesség korlátozottabb, mint volt pár évvel ezelőtt. A bankok hitelezési hajlandósága azonban lényegesen megváltozott, kockázatkerülőbbek, kockázatérzékenyebbek lettek, ez az oka a kínálati oldal visszaszorulásának.

A PSZÁF elnöke Ertsey Katalin (LMP) kérdésére ismertette: a pénzügyi ombudsman létrehozásával erősödik a pénzügyi fogyasztóvédelem, maximálisan együtt fognak vele működni.