Az a kamatráta, amelyet adott ország központi bankja (más néven: jegybankja) határoz meg, az ország gazdasági életének szabályozása, az árstabilitás és pénzügyi stabilitás fenntartása végett. Mivel az alapkamat szabja meg, hogy a központi bank milyen hozamot fizet a kereskedelmi bankok nála elhelyezett, kéthetes lejáratú betéteire, így értéke közvetett hatással van a kereskedelmi bankok által ügyfeleiknek nyújtott hitelek kamataira. Az alapkamat meghatározása Magyarországon a Monetáris Tanács feladata.