Az „uniós pénzek” az Európai Uniós projektek és programok megvalósításához nyújtanak támogatást. Szigorú szabályok születtek annak érdekében, hogy a források felhasználását fokozott ellenőrzés kísérje, illetve a források elköltése során érvényesüljön az átláthatóság és az elszámoltathatóság.  

Az uniós finanszírozás megvalósítása: projektötleteknek járó vissza nem térítendő támogatás, amelynek odaítéléséről pályázati felhívás keretében születik döntés; nemzeti vagy regionális hatóságok által kezelt támogatások; kölcsönök, garanciák és tőkefinanszírozás formájában nyújtott pénzügyi segítség, mely az EU szakpolitikáinak és programjainak végrehajtását célozza; az uniós tagállamoknak és nem uniós országoknak nyújtott hitel; a Horizont Európa keretében indított versenypályázatok nyerteseinek járó díjak.  

Az uniós költségvetésből finanszírozott programok irányítása három különböző módon történhet.  

   közvetlen irányítás: az uniós finanszírozást közvetlenül az Európai Bizottság irányítja.  

   megosztott irányítás: a finanszírozást az Európai Bizottság és a nemzeti hatóságok közösen kezelik. A finanszírozandó projekteket az uniós országok nemzeti, regionális és helyi közigazgatási szervei választják ki, és ők vállalják a felelősséget azok napi irányításáért is. Megosztott irányításra rendszerint a kohéziós politika és a mezőgazdaság területén kerül sor.  Az uniós programok mintegy 70%-a ide tartozik  

   közvetett irányítás: a finanszírozást egy uniós vagy nem uniós partnerszervezet vagy más hatóság irányítja. A humanitárius segítségnyújtásra és a nemzetközi fejlesztésre szánt uniós költségvetés zömét közvetett irányítással hajtják végre. A közvetett irányítású programok a teljes uniós költségvetés mintegy 10%-át teszik ki.