Bizottsági forrásunk szerint az őszre fejeződhet be a SAPARD Hivatal nemzeti akkreditációja, s az év vége előtt elkészülhet a magyart követő uniós akkreditáció is. Ekkortól kezdve lehet majd kiírni az első pályázatokat az évi 38 millió euró (a magyar társfinanszírozással együtt közel 13 milliárd forint) mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatást nyújtó előcsatlakozási alap keretében. A hazánk által választott nyolc prioritás helyett azonban a program egyelőre csupán három célkitűzés keretében indul, miután az EU elfogadta Magyarország ez irányú kérését. Az egyszerűsítés oka, hogy a teljes program indítása esetén az eddigi közel kétéves csúszás még nagyobb lenne.

A kedvező esetben az év végén megjelenő első pályázatok (amelyek majdani nyertesei még a SAPARD elindulásának évére, azaz 2000-re elszámolt támogatásokból kapnak pénzt) csak a három legnagyobb horderejű intézkedésre várnak majd jelentkezőket: a mezőgazdasági vállalkozások beruházásaira, a mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztésére, valamint a vidéki infrastruktúra fejlesztésére és javítására. (Beindul ezenfelül egy olyan célkitűzés is, amelyen belül a SAPARD megkezdésével kapcsolatos technikai segítségnyújtásra kap hazánk támogatást.)

Az egyszerűsítés célját - vagyis a további csúszás elkerülését - szolgálja az is, hogy az eredeti tervektől eltérően nem mind a 19 megyében, hanem csak a hét régióban lesz egy-egy lebonyolítási hivatal. Átmeneti jelleggel egyszerűsített lesz az információtechnológiai háttér is. Az előkészítési fázis korábbi kudarcai nyomán megduplázott működési költségvetés és 26 főről 300-ra növelt szakembergárda áll a SAPARD Hivatal rendelkezésére.

A korábbi lemaradásokat azonban már nem lehet behozni, így azon sem lehet változtatni, hogy hazánk az elsők közül az utolsók közé csúszott vissza a tagjelöltek körében a SAPARD beindításában. Az elvesztegetett közel két év miatt (a SAPARD-terv első munkapéldányát 1999 decemberében adta át hazánk az Európai Bizottságnak, de a SAPARD Hivatal felkészülése csak 2001 augusztusa után gyorsult fel) a 2000-re elszámolt támogatás felhasználási határidejét az uniónak egy évvel (2003. december 31-re) meg kellett hosszabbítania, máskülönben Magyarország elvesztette volna az első évi támogatás egészét.

A hosszabbítás dacára sem lehet még kizárni a pénzvesztés veszélyét, bár az Európai Bizottság szakértői legutóbbi (márciusi) tényfeltáró útjuk során alapvetően kedvező tapasztalatokkal tértek vissza. Brüsszel szerint a SAPARD Hivatal vidéki és budapesti irodái készen állnak a nemzeti akkreditáció megkezdésére, akárcsak az azt lebonyolító Állami Számvevőszék. Az uniós pénzek magyarországi központi fogadóhelyéül szolgáló nemzeti alap pedig (noha most még nincs 100 százalékosan kész) őszre szintén azzá válhat.

Urkuti György