Bagdy Gábor, Budapest főpolgármester-helyettese
Bevételnövelés
„A normatív térítések és támogatások elégtelensége, a fejlesztéshez szükséges saját erő hiánya, az értékesíthető vagyonelemek eltűnése és az EU-s források mindenáron való megszerzésének igénye mind kiváltó tényezői a jelen helyzetnek. Ezek az okok Budapesten is jelentkeznek, bár nekünk frankhitelünk nincs. Mindez csak úgy kezelhető, ha az állam, a főváros és kerületek közt a feladatmegosztás a jelenleginél hatékonyabb, egyben olcsóbb is lesz. Növelni kell a főváros saját jogú adóbevételeit, de úgy, hogy a lakosság adóterhelése ne növekedjék. Nagyobb állami szerepvállalás kell a BKV finanszírozásában is, mert a cég eladósodottsága állandóan újratermelődik, és azt saját erőből nem tudjuk kezelni.”

Gelencsér Attila, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének társelnöke
Három alap
„A megoldásnak legalább három lábon kell állnia, egyikre sem lehet önmagában támaszkodni. Egyrészt szükséges az önkormányzati feladatok újragondolása. Emellett meg kell állapodni a bankokkal is. Ha pedig ez együtt még mindig kevés, körbe kell nézni, hogyan lehet házon belül spórolni vagy átalakítani a gazdálkodást. 2006 óta ezen a téren elképesztő reorganizáció és racionalizálás ment végbe, nagy kreativitásra volt szükség az önkormányzatokban, hogy tartani tudjuk a működőképességet. Sok álláshelyet meg is kellett szüntetni, nálunk, Somogyban például nagyjából ezret. Az adósságállomány és a likviditás problémája szétvált. Ez utóbbinál van a gond, az állami támogatás egyszerűen már nem elég.”

Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke
Még rosszabb
„Amikor 2010-re 120 milliárddal szűkítették az önkormányzatok mozgásterét, arról beszéltünk, hogy ez a vég, de most a helyzet még rosszabb. Ezért jeleztem nemrég nagyobb vehemenciával, hogy baj van. Azóta szerencsére elindultak a bankokkal a kétoldalú tárgyalások. Nem a visszafizetési hajlandóságunk csorbult, de már a kötelező feladatok ellátása került veszélybe. Folytatjuk a tárgyalásokat, és közben figyeljük, hogyan változik az önkormányzati törvényben. A kötelezettségek fedezete általában az iparűzési adó, ezt nem szabad, hogy elvegyék az önkormányzatoktól. A devizaárfolyamok változásának hatásait októberben láthatjuk tisztábban, akkor jön el a következő visszafizetési kötelezettség ideje.”

Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára
Egyedi megoldás
„A magyarországi önkormányzati szektor helyzete alapvetően stabil, eladósodottsága megfelel az EU-s átlagnak. A néhány száz, hitellel rendelkező önkormányzat különböző adottságokkal, bevételekkel, intézményi feladatokkal és hitel- vagy kötvénystruktúrával rendelkezik. Uniformizálásuk lehetetlen. Az önkormányzatok kiszámíthatóan és folyamatosan eleget tesznek adósságszolgálati kötelezettségeiknek. Akik megszorultak, azoknak a gondjait egyedileg, rájuk szabottan kell megoldani. Ez elsődlegesen az adott önkormányzat és az őt finanszírozó bank közös feladata. A hitelezhetőség fenntartásához olyan önkormányzati rendszer szükséges, mely a feladatok és a jövedelmek között kiszámítható egyensúlyt teremt.”

Tétényi Éva, Esztergom polgármestere
Szolidaritás
„A törlesztési moratórium jó ötlet, de csak átmeneti megoldás. Ebben az egyedi eljárások híve vagyok, de nem feltétlen volna baj, ha a bankok korlátoznák a devizaalapú hitelfelvétel lehetőségeit. Sok kistelepülés van bajban azért, mert az állami normatíva kevés, a feladatait viszont el kell látnia. Az államnak biztosítania kellene annyi támogatást például az iskolákra vagy az egészségügyre, hogy alapszinten megoldhatók legyenek ebből a feladatok. Szükség van szolidaritásra, a gazdagabb településektől át kellene irányítani az iparűzési adó vagy az idegenforgalmi bevételek egy részét a szegényebbekhez. Nőhet a karitatív szervezetek szerepe is, átvehetnek több kötelező önkormányzati feladatot.”