A külkereskedelem egyik alapfogalma, magában foglalja a belföldön előállított, de külföldön értékesített legális termékek és szolgáltatások összességét. Ellentétpárjával, az importtal együtt értelmezve felel adott az ország fizetési mérlegét elsődlegesen befolyásoló külkereskedelmi mérlegért. Adott állam exportját alapvetően befolyásolja az ország valutájának árfolyama, illetve az országon belüli kamatszint, méghozzá ellentétes hatással: erős valuta és/vagy magas kamatráta eredménye alacsonyabb kivitel. Az exportért cserébe külföldi devizát kap az ország. A nettó export jelentése az export és az import különbözete.