Az Európai Statisztikai Rendszer (ESR) célja, hogy uniós szinten az összehasonlítható statisztikák előállítását segítse elő. Tagjai az uniós tagországok nemzeti statisztikai hivatalai, az statisztikai hivatala (Eurostat), valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) és az Európai Szabadkereskedelmi Társaság (EFTA) országainak statisztikai hivatalai. Az ESR európai, nemzeti és regionális szinten szolgáltat magas színvonalú statisztikai információkat, és azokat mindenki számára hozzáférhetővé teszi döntéshozatal, kutatás és viták folytatása céljából.

Az Európai Unió Tanácsának statisztikai munkacsoportjában betöltött elnökség folyamán a KSH arra fog törekedni, hogy további jelentős eredményeket érjen el az elnökségi trió – a magyar mellett a 2023 második felében az elnöki tisztet betöltő spanyol és a 2024 első felében elnöklő belga statisztikai hivatal – programjának beteljesítésében, szorosan együttműködve a spanyol és a belga partnerrel.

Av Központi Statisztikai Hivatal épülete a főváros II. kerületében, a Keleti Károly utcában / Fotó: Róka László / MTI

Az elnökségi trió statisztikai programjában különös hangsúlyt kap az ESR korszerűsítése és az ebből eredő kihívások kezelése, a hivatalos statisztikába vetett bizalom erősítése, valamint az elmúlt évek gazdasági nehézségeire adott statisztikai válaszlépések értékelése. Kiemelt célja továbbá a felhasználói igények széles és hatékony kielégítésének fejlesztése, az új adatforrások és technológiák által nyújtott lehetőségek innovatív kihasználása, valamint a magas színvonalú statisztikák előállításának biztosítása.

Tevékenysége során a magyar elnökség– a fentieken túlmenően – az alternatív adatforrásokhoz, ezen belül a magántulajdonban levő adatforrásokhoz való hozzáférés új jogszabályi rendelkezéseinek végrehajtására, a digitális korszak technológiai vívmányainak a hivatalos statisztikák előállításának hatékonyságára gyakorolt hatására, illetve az európai adatstratégia megvalósítására összpontosít. E prioritások alapján a KSH 2024. szeptember 12–13-án konferenciát szervez a hivatalos európai statisztikák új jövőképének témájában, a résztvevők a tervek szerint az ESR jövőjére vonatkozó elképzelések kulcselemeit vitatják meg.

A tervezett, új jövőkép azt célozza, hogy az ESR a jövőben képes legyen új adatforrásokat integrálni, és új technológiákat – például a mesterséges intelligenciát – alkalmazni a statisztikai adatok előállításában,

továbbá stratégiai partnerségeket alakítson ki a nemzeti és az európai adatökoszisztémák kulcsszereplőivel, valamint megfelelően tudjon reagálni a gyorsuló innováció növekvő igényeire és a kísérleti statisztikák bővítésére. 

Az ESR működésének három, egymással összefüggő pillérére, az adatokra, a módszertanra és a működésre támaszkodva a tervek szerint 2030-ra lehetővé válik többek között az adminisztratív és az alternatív adatforrások hivatalos statisztikákba való felelősségteljes beépítése, amivel egy magas színvonalú, összehasonlítható, időszerű és megbízható adatokra épülő egységes adat-ökoszisztéma jöhet létre. 

Ennek érdekében kiemelten fontos az adatbirtokosokkal, a politikai döntéshozókkal és más érdekelt felekkel való partnerség kultúrájának fenntartása és további erősítése.

A Központi Statisztikai Hivatal kiemelten fontosnak tartja a hatékonyabb adat- és információcsere érdekében a partnerségi kapcsolatok kialakítását és bővítését, illetve az innovatív technológiák alkalmazását, amelyek révén csökkenhetnek az adatszolgáltatói terhek, gyorsulhat az adatközlés, így fokozódhat a döntéstámogatás hatékonysága és a felhasználói elégedettség. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a KSH a jövőben is Magyarország vezető adatvagyon-gazdálkodója, illetve a Kárpát-medence információs motorja legyen.