A gazdasági növekedés a reál GDP által mért piaci érték, termékek és szolgáltatások értéke infláció által befolyásoltan. A közgazdaságtudomány kardinális kérdése, hogy mi határozza meg az egy főre jutó jövedelem növekedését. A gazdasági növekedés egyre bővülő foglalkoztatási lehetőségeket jelent. Nem fenntartható, ha kimerítjük természeti erőforrásainkat. A gazdasági növekedés modern értelmezésében, a modern közgazdaságtanban megjelent a fenntartható növekedés fogalma. Ha nem vesszük figyelembe a fenntartható növekedés korlátait, akkor az gazdasági válságot eredményez. Legfontosabb cél, hogy a tartós és fenntartható gazdasági növekedés forrást biztosítson az oktatás, az egészségügy, a fogyasztás, a közlekedés, a víz- és energiainfrastruktúra területén.